Ja laukums netiek izmantots basketbola spēlei tad, tas arī var veikt stāvlaukuma funkciju.